Character
 

 

+Toshiyuki Aoyama

+Miyu Tohno

+Yutaka Suzumoto

+Mikoto Koudzuki

+Takanori Utano

+Minami Kinoshita

+Touya Sekiguchi

+Sawa Fuji

+Hirofumi Godai

+Sumika Takase

+Kenji Mikoshiba

+Kokage Soyogi

   

 

Location
 

+MAP

+Investigating MAKUHARI(幕張探訪)